Hurungutun Forum

Хөрөнгөтөн Форумд “ОЧУН КАПИТАЛ” Хувийн Хөрөнгө Оруулалтын Сан Төслөө Танилцуулна

Зах зээлийн өсөлт, уналтаас үл хамаарсан өгөөжийг олдог Хувийн хөрөнгө оруулалтын сан (Hedge fund)-г үүсгэн байгуулж буй “ОЧУН” ҮЦК ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Г.Оргил “Хөрөнгөтөн” хаалттай форумд онцлох төслөө танилцуулна.

asdf

Хөрөнгөтөн форум: Хөрөнгө оруулалтын мэргэжлийн форумд тавтай морилно уу.

Г.Оргил: Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг зөвхөн өндөр босго дүнг давж чадах 50 хүртэлх хөрөнгө оруулагчид л санал болгодог. Хувийн хөрөнгө оруулалтын сан олон төрлийн санхүүгийн хэрэгслүүдийг ашиглаж, эрсдэлээ илүү уян хатан удирдах замаар зах зээлийн хөдөлгөөнөөс үл хамаарсан өндөр өгөөж олдог онцлогтой. “ОЧУН Капитал” хувийн хөрөнгө оруулалтын сан нь хууль, журам болон олон улсын жишгийн дагуу “Санхүүгийн Зохицуулах Хороо”, Кастодиан банк, дотоод аудит, хөндлөнгийн аудит зэрэг олон давхар зохицуулалт, хяналттайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Ингэснээр хөрөнгө оруулагчийг эрсдэлээс хамгаалж, хөрөнгийн найдвартай байдлыг хангаж байгаа юм. Дэлхийн хөрөнгөтнүүдийн үр шимийг нь хүртдэг энэхүү Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг 300 хөрөнгөтөнд хаалттай хүрээнд танилцуулна.

asdf
asdf

Монголын хөрөнгөтнүүд хур олшрох болтугай!

“Хөрөнгөтөн” Хөрөнгө оруулалтын хаалттай форум 2023

Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хөрөнгөтөн Форум 2023.